Bedrijven hebben vaak een flinke kluif aan het organiseren van de engineeringsafdeling. Los van technische uitdagingen kampen ze met een gebrek aan capaciteit op de afdeling vanwege het structurele tekort aan technici. Een fluctuerende orderintake in combinatie met korte doorlooptijden vraagt bovendien om een flexibele aanpak op engineering. Het zijn redenen waardoor Exes Group de vraag naar outsourcing van engineeringswerkzaamheden ziet stijgen.

Als specialist in ‘outsourcing of engineering’ ziet Exes Group dat opdrachtgevers steeds vaker kiezen voor flexibele inzet van Indiase engineers vanuit kostenperspectief. Hoe dat kan? Volgens Joey Wils, oprichter van Exes Group, is het geen hogere wiskunde. ‘Voor hetzelfde geld voor 1 fte in Nederland heb je in India meer handen die werk verzetten’, legt hij uit. ‘Op jaarbasis praat je dan al snel over een besparing van 30 á 40 duizend euro per fte.’

Kennis- versus arbeidsintensief werk

Wils vervolgt: ‘Bedrijven kiezen er vaak voor om het eigen personeel te laten focussen op kennisintensief werk en onze engineers in te zetten op arbeidsintensieve werkzaamheden. Door deze demarcatie toe te passen, kan het eigen personeel zich meer bezighouden met innovatie, R&D en conceptontwikkeling. Werkzaamheden waar domeinkennis voor nodig is.’ Dankzij outsourcing is het bedrijf daarnaast een stuk flexibeler. Wils’ collega Nick van den Dungen vult aan: ‘In de dynamische West-Europese maakindustrie is het belangrijk om snel te kunnen op- en afschalen. Door delen van het engineeringsproces uit te besteden, kan een bedrijf fluctuaties eenvoudiger managen.’

Extra capaciteit bij hoog volume

Exes Group heeft een breed scala aan oplossingen op het gebied van onder meer mechanisch, elektrisch en software engineering. Van den Dungen: ‘Je kunt ons zien als aanvulling op het eigen personeel. Extra krachten die onder andere data converteren, productietekeningen maken, wijzigingen doorvoeren of bijvoorbeeld illustraties en manuals maken.’

Naast ondersteuning op de dagelijkse gang van zaken ziet Exes Group vaak dat bedrijven een lange lijst met verbetertrajecten hebben waar simpelweg geen capaciteit voor is. Dit soort ‘nice to haves’ of ‘achterstallig onderhoud’ hoopt zich in de loop der tijd alsmaar op. Door dit soort activiteiten extern te laten uitvoeren, krijgt het de benodigde aandacht. ‘Onze Indiase engineers kunnen dat werk volledig uit handen nemen en zelfstandig uitvoeren. Projectmanagement organiseren we lokaal vanuit Nederland. Zo willen we onze klanten compleet ontzorgen,’ verklaart van den Dungen.

Onsite en offshore inzet

Exes Group heeft een pool aan circa 1.200 hoog opgeleide technici in India, die zowel onsite als offshore kunnen worden ingezet. Joey Wils: ‘Er is al jaren sprake van een groeiend tekort aan technici in Europa en deze problematiek zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Zeker hoog opgeleide engineers zijn schaars. Maar door uit een andere vijver te vissen, die vele malen groter is, ontkomen onze klanten hieraan.’

Het bedrijf beschikt over NEN-4400 certificering en erkend referentschap, waardoor de Indiase engineers voor zowel korte als langere periodes in Nederland aan de slag kunnen. ‘Door de combinatie onsite – offshore realiseren we een snelle kennisoverdracht. Zelfs wanneer onze engineers onsite werken, is dat prijstechnisch voordeliger dan inhuur van Nederlandse engineers.’

Snel en effectief inzetbaar

Natuurlijk vraagt het werken met buitenlandse krachten de nodige inspanning bij aanvang. Maar dankzij de ervaring van Exes Group zijn de engineers uit India snel effectief inzetbaar. ‘Wij zijn al meer dan tien jaar een solide partner in het uitbesteden van engineeringswerkzaamheden. Wanneer een bedrijf bij ons aanklopt, inventariseren we samen welke werkzaamheden binnen het engineeringsproces veel tijd kosten, relatief eenvoudig zijn uit te besteden of juist het meeste voordeel geven bij outsourcing’, legt Wils uit. ‘Samen worden vervolgens werkinstructies opgesteld om klantspecifieke werkmethodieken eigen te maken.’

Leercurve

Van den Dungen ziet dat veel bedrijven sceptisch zijn rondom outsourcing. ‘Enerzijds denkt men dat de coördinatie dermate veel tijd in beslag neemt dat men het beter zelf had kunnen doen. Maar bij outsourcing moet een langetermijnvisie centraal staan. Natuurlijk zal een opstartfase meer effort vragen, maar na verloop van tijd neemt dit af vanwege de leercurve die je samen doormaakt. Anderzijds is men huiverig om bedrijfsgevoelige informatie te delen. Heel begrijpelijk, maar voor ons is het vanzelfsprekend correct om te gaan met de data en IP van onze klanten. Diverse non disclosures, vaste protocollen voor IP ontsluiting en remote connecties zijn daarom geïntegreerd in de dienstverlening van Exes Group.’

Toekomstperspectief

In de komende jaren voorziet Exes Group een verschuiving naar activiteiten op het gebied van Industry 4.0. Joey Wils: ‘De wereld is steeds meer data-driven. Naast het verkrijgen van nieuwe data kan Exes Group ook ondersteunen bij het analyseren van deze data. We hebben engineers tot onze beschikking die zijn gespecialiseerd in het vinden van verbanden en het opstellen van algoritmes. Door deze technieken toe te passen, kunnen we bijvoorbeeld uitval van machines voorspellen en voorkomen.’

Ook ondersteunt Exes Group bij technieken als Augmented Reality en de toepassing van RFID in productie- en logistieke processen. Van den Dungen merkt dat steeds meer bedrijven open staan voor outsourcing van dat soort werkzaamheden: ‘We moeten af van het idee dat India een ontwikkelingsland is waar geen ruimte is voor deze nieuwe technieken. Sterker nog, ik denk dat veel mensen versteld zullen staan van wat we van de Indiërs kunnen leren.’

Meer informatie?

Weten wat Exes Group voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met Joey Wils of Nick van den Dungen.