Onlangs vond bij Exes Group de periodieke controle plaats in het kader van de NEN 4400-1 certificering. Deze nationale norm van Stichting Normering Arbeid stelt onder andere eisen aan personeels- en loonadministratie. Het oordeel: Exes Group heeft haar zaken allemaal perfect op orde.

NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk. Wanneer u zaken doet met een bedrijf dat NEN 4400-1 gecertificeerd is, kunt u erop vertrouwen dat u met een betrouwbare partij te maken heeft.

Controlepunten NEN-4400-1 certificering

Als bezitter van het keurmerk, wordt Exes Group tweemaal per jaar financieel en administratief gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Daarbij controleert men:

  • de aangifte en afdrachten van verschuldigde loonheffing en omzetbelasting;
  • of de salarissen niet in strijd zijn met het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • de identiteit van medewerkers.

Met het positieve inspectieresultaat blijft Exes Group onderdeel van het register van Stichting Normering Arbeid. Vragen? We beantwoorden ze graag.