Het uitbesteden van engineeringswerkzaamheden naar landen als India kent veel vooroordelen. Maar dat is nergens voor nodig, zegt Nick van den Dungen van Exes Group in Eindhoven, die voor tal van bedrijven werk naar eigen locaties in India uitbesteed.

Dit artikel verscheen in december 2019 in Link Magazine.

De vooroordelen zijn legio: er zijn te grote cultuurverschillen, het werk is van onvoldoende kwaliteit, het is niet veilig. Van den Dungen: ‘Ik kom bij veel bedrijven, waar ik werk zie dat heel goed uitbesteed kan worden. Maar dat doen ze dan toch niet, omdat ze bang zijn. En dat is jammer, want wij laten al tien jaar zien dat outsourcen heel goed kan. Sterker nog, we zien toenemende groei en behoefte naar extra capaciteit.’

Exes Group heeft in twee steden in India eigen kantoren met in totaal op het moment zo’n 1.300 hoogopgeleide engineers. Die werken, op afstand, voor tientallen bedrijven in Nederland. Ze doen meestal eenvoudige en repetitieve werkzaamheden, zoals het maken van productietekeningen, het converteren van data, het digitaal doorvoeren van varianten. ‘Werk dat redelijk eenvoudig kan worden uitbesteed, zodat de opdrachtgevers zich kunnen bezighouden met innovatie en R&D-activiteiten.’

Strategische keuze

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in India de juiste kwaliteit leveren? Dat kan op verschillende manieren, zegt Van den Dungen. Door pilots te draaien en er zo achter te komen wat de klant precies wil en daarop te sturen. ‘Maar het kan ook door Indiërs naar Nederland te halen en bij de klant te laten werken. Op die manier doen ze de juiste kennis en ervaring op. Vervolgens gaat hij terug naar India en kan dan een team aansturen.’

Volgens Van den Dungen werkt outsourcing alleen als een bedrijf de strategische keuze maakt om werkzaamheden langdurig uit te besteden. ‘Voor drie maanden een team in India inhuren, dat werkt niet. Dat levert onvoldoende meerwaarde op. Je moet voor de lange termijn bepalen wat je in huis wilt doen en wat je wilt uitbesteden. En daar moet je je bedrijf vervolgens op inrichten.’

Vanuit India werken de engineers veelal via een gesloten VPN-verbinding in de computersystemen van de Nederlandse klanten. Is dat wel veilig? Ja, zegt Van den Dungen resoluut. ‘We kunnen om te beginnen alles inregelen. Dat het team in India bijvoorbeeld in een ruimte zit waar geen andere teams zitten. Dat het onmogelijk is om USB-sticks mee te nemen. En we tekenen altijd een non-disclosure-overeenkomst. Maar laten we wel zijn: ik ben helemaal niet gebaat bij de data van de klant. Waarom zouden we daarmee aan de haal gaan? Dan ben ik de klant kwijt én heb ik een slechte naam. Het is een kwestie van elkaar vertrouwen. En tot dusver is het op dit gebied nog nooit misgegaan.’

Flexibele schil

Eén van de klanten van Exes is Nedcon. Het bedrijf maakt opslagsystemen, van magazijnstellingen tot volledig geautomatiseerde magazijninrichtingen. Exes kwam zo’n anderhalf jaar geleden in beeld, zegt CEO Edwin Bolwerk van het bedrijf in Doetinchem. ‘De vraag vanuit de markt fluctueert sterk. We wilden naar een flexibele schil van externe medewerkers, zodat we sneller met de markt konden meebewegen. En zo zijn we in zee gegaan met Exes.’

Na een aantal oriënterende gesprekken werd er door Exes een Indiase engineer bij Nedcon gedetacheerd, die ter plekke werd opgeleid. Het ging om relatief eenvoudige werkzaamheden, zoals het maken van productietekeningen. ‘Toen hij voldoende kennis en kunde had, is hij naar India teruggegaan en werkt daar nu verder voor ons. Inmiddels hebben we ook een tweede en derde engineer in huis opgeleid.’

Volgens Bolwerk had de aanwezigheid van de Indiërs toegevoegde waarde. ‘Ze leren het bedrijf en de bedrijfscultuur kennen. Je leert de cultuurverschillen te zien en te overbruggen. Doordat je elkaar van dichtbij meemaakt, kun je ervoor zorgen dat de kennis geborgd is en blijft.’

Nedcon heeft ervoor gekozen de Indiase engineers langzaam te integreren in het bedrijf. ‘Het is voor de lange termijn, dus we hadden in die zin geen haast. Een rustige integratie zorgt voor minder risico’s en is veiliger. En het zorgt ook voor een gevoel van saamhorigheid. Ze worden op de werkvloer – hier of in India – beschouwd als één van de collega’s. En dat werkt altijd beter.’

E-book

Om ervoor te zorgen dat de engineers van Exes snel effectief inzetbaar zijn, heeft Exes Group een e-book ontwikkeld. Hierin geeft het bedrijf zes tips om zo snel mogelijk profijt te hebben van de extra engineeringscapaciteit. Het boek is hier te downloaden.

Meer informatie over outsourcen in India? Bel of mail: 040 – 820 01 09, info@exes-group.com