Sinds januari 2019 is Ted op ’t Hoog projectmanager bij Exes Group. Hij is de linking pin tussen de klanten van Exes en de engineeringsafdeling in India. Daarbij is hij steeds alert op mogelijke spraakverwarring door taal- en cultuurverschillen. Over het algemeen ziet hij dat opdrachtgevers en engineers snel aan elkaar wennen. Sterker nog: ‘De engineers die al vele jaren voor ons werken, ontwikkelen steeds meer Nederlandse trekken…’

Na de mts en later hts-werktuigbouwkunde, begon Ted zijn carrière als technisch tekenaar. Vanuit die functie groeide hij door naar projectleider en projectmanager in de automotive en mechanische industrie. Hij weet dus waar hij over praat wanneer hij engineers uit India begeleidt die voor Nederlandse opdrachtgevers aan de slag gaan met conversies van 2D naar 3D-modellen, het echte 2d detailleringswerk en documentatie. ‘Die drie werkzaamheden doen we het meest,’ vertelt Ted.

Wennen tijdens pilot

Met nieuwe opdrachtgevers draait Exes Group altijd eerst een pilot. In die fase is Ted heel nauw betrokken. ‘Tijdens zo’n pilot ben ik het eerste aanspreekpunt voor de klant en probeer ik hem zoveel mogelijk te ontlasten. De engineers gaan aan de slag met het vraagstuk. Ik ben er om vragen van beide kanten te beantwoorden.’

De Engelse taal kan in het begin een struikelblok vormen. Meestal vooral vanuit Nederlandse kant. Ted: ‘De moedertaal van de jongens en meiden uit India is Hindi, maar ze hebben een opleiding op HBO-niveau in het Engels genoten. Onderling hoor ik ze ook vaak Engels praten. Hier in Nederland heeft vrijwel iedereen op school Engelse les gehad, maar om het dagelijks in de praktijk te brengen is toch andere koek. Nederlanders moeten ook altijd even wennen aan het Indiase accent met de rollende r, maar al doende leert men’, schetst Ted zijn ervaring.

Reviews in vervolg

Na afronding van een pilot is er een evaluatiemoment: Wat ging er goed, fout, wat kan beter? Hierna starten de werkzaamheden door waarin de rol van Ted wat uitfaseert: ‘Tweewekelijks of maandelijks bespreek ik dan de status van het project met de opdrachtgever en check ik of kwaliteit en planning nog zoals gewenst zijn.’

Cultuurverschillen

Ted is altijd alert op mogelijke miscommunicatie door het cultuurverschil tussen Nederland en India. Ted: ‘Waar wij Nederlanders erg duidelijk en to-the-point zijn -soms op het botte af-, stellen mensen uit India zich meer nederig op. Nee-verkopen vinden ze bijvoorbeeld lastig, omdat ze daarmee in hun beleving geen respect tonen voor de opdrachtgever. Ik weet ondertussen precies wanneer ik moet doorvragen.’

Op een gegeven moment weten opdrachtgever en engineer precies wat ze aan elkaar hebben.

Ted ziet ook dat opdrachtgevers en de engineers vrij snel aan elkaar wennen. ‘Op een gegeven moment weten ze precies wat ze aan elkaar hebben.’ Dat geldt zeker voor de jongens en meiden die al jaren regelmatig voor Exes in Nederland aan het werk zijn. Ted: ‘Deze ‘high potentials’ kennen onze manier van werken en maken zich de Nederlandse cultuur echt eigen.’

Hij geeft een voorbeeld: ‘Laatst zat ik met een van onze jongens in een meeting. De directeur van het bedrijf stelde hem rechtstreeks een vraag en zijn antwoord was luid en duidelijk: Nee, dat gaat niet, waarna een concrete toelichting volgde. Dat directe antwoord viel zo op, dat we het er later nog over hebben gehad. Ik vond het heel sterk van hem en ook de eigenaar van het bedrijf was daar alleen maar over te spreken. Hij wist precies waar hij aan toe was.’

Meer weten?

Wilt u eens doorpraten met Ted op ’t Hoog, of een pilot starten met Exes Group? U bereikt ons op 040 – 820 01 09 of info@exes-group.com.