Manuals

De regelgeving met betrekking tot het meeleveren van handleidingen is streng, zowel voor de business-to-business als de business-to-consumer markt. Klanten en eindgebruikers stellen steeds meer eisen aan documentatie en het is niet iets wat men er “even bij doet” op de engineeringsafdeling. Daarnaast brengt de diversiteit aan manuals en het onderhoud ervan veel werk met zich mee. Exes Group kan het maken van deze documentatie volledig van u overnemen. Van installatie- tot user manual en van spare part manual tot aan service manual.

Hulp bij documentatie van manuals en illustraties

Illustraties

Naast hulp bij het maken van manuals, ondersteunt Exes Group ook bij het opzetten van illustraties. ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.’ Illustraties en animaties helpen bij het eenvoudig overdragen van informatie naar diverse eindgebruikers. In plaats van een omslachtige omschrijving maakt een illustratie in één oogopslag duidelijk welke handeling de installateur of servicemonteur dient uit te voeren. Op basis van 3D modellen en beknopte omschrijvingen helpen we uw auteurs bij het samenstellen van de informatie en instructies die nodig zijn. Wij leveren zowel illustraties, animaties als exploded views in het juiste file format. Zodat uw engineers deze direct kunnen gebruiken.

Technisch schrijven

Productinformatie is steeds complexer en omvangrijker door intrede van snelle technologische toepassingen op productontwikkeling. Juist om deze reden is het essentieel om de informatieoverdracht te vereenvoudigen zodat er geen verschil in interpretatie kan ontstaan. Synoniemen, woorden met meerdere betekenissen, maar ook onjuist gebruik van grammatica en zinsopbouw kunnen tot verwarring leiden. Simplified Technical English is een gecontroleerde taal met een gestandaardiseerde woordenschat en- stijl. Wij kunnen deze taal voor elke organisatie opstellen aan de hand van veelgebruikte woorden en bedoelingen. Eenvoud en uniformiteit staan hierbij voor de lezer centraal.

Maak vrijblijvend een afspraak

Download ons e-book

Menu