Maatschappelijke projecten van Exes Group

Als internationale organisatie, met de backoffice gevestigd in India, hecht Exes Group veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet als liefdadigheid maar als onderdeel van onze kernactiviteit.
India is de laatste jaren door de sterke, economische groei opgeklommen van ontwikkelingsland naar een land met een opkomende markt met betere carrièremogelijkheden en een verhoogde levenstandaard. Een positieve ontwikkeling met een merkbaar resultaat in de samenleving, echter nog niet zichtbaar in alle bevolkingslagen. Om dit laatste te bevorderen levert Exes Group een bijdrage aan kleinschalige initiatieven die direct invloed hebben op de lokale bevolking.

Kansen voor ondernemers

In de afgelopen jaren heeft de industrie in de regio van Aurangabad zich sterk ontwikkeld. De CMIA, vertegenwoordigers van kleine-, middelgrote en grote industriële bedrijven, zag dat er kansen lagen op het gebied van industriële productie en economische activiteiten. Kleine en/of startende lokale ondernemers ontberen de financiële middelen om zelfstandig een bedrijf op te starten. Zij investeren in kapitaalgoederen voor productie terwijl er steeds meer vraag uit de markt komt. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen, is in 2013 het Marathwada Auto Cluster opgericht.

Het Marathwada Auto Cluster is een gezamenlijke productiefaciliteit waarin ondernemers zich één jaar gratis kunnen vestigen. Tegen geringe kosten kunnen zij blijvend gebruik maken van bijvoorbeeld freesbanken, lasersnijden, zetbanken en diverse trainingen. De stap om van een goed idee de realiteit te maken wordt hiermee aanzienlijk verkleind zonder dat er een voorinvestering nodig is.

Naast het industriële deel van het Auto Cluster, wordt er ook lesgegeven aan kinderen die niet meer naar regulier onderwijs gaan. Veel kinderen moeten op jonge leeftijd werken om bij te dragen aan het eerste levensonderhoud. Dit gaat ten koste van hun ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt. Het Auto Cluster benadert kinderen uit de regio en zij krijgen de mogelijkheid een aantal dagen in de week lessen te volgen. Naast theoretische vakken krijgen deze kinderen computertraining, les in naaien en het maken van kleding. Op deze manier kunnen ze zelf hun geld verdienen.

Veilig drinkwater

Een deel van de bewoners in de regio rondom Aurangabad beschikt niet over huizen met toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hierdoor is er een verhoogd risico op infecties en ernstige ziektes als Tyfus. Om deze problematiek rondom schoon water op te lossen, ondersteunt Exes Group diverse initiatiefnemers bij het opzetten van waterprojecten. Wij hebben er samen voor gezorgd dat huizen in de omgeving zijn aangesloten op een bron waarin schoon drinkwater stroomt zodat de kans op infecties en ziektes wordt gereduceerd.

Wilt u op de hoogte blijven van deze projecten

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: