Manuals

The legislation relating to the provision of manuals is very strict, both for the business-to-business and the business-to-consumer market. Clients and end-users put more and more demands on documentation. Creating manuals is no longer something that can be “done on the side’ by the engineering department. Moreover, the diversity of manuals and the fact that they must be kept up to date requires a lot of work. The Exes Group can completely take over the creation of this documentation from you. Anything from installation and user manuals to spare part and service manuals.

Hulp bij documentatie van manuals en illustraties

Illustraties

Naast hulp bij het maken van manuals, ondersteunt Exes Group ook bij het opzetten van illustraties. ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.’ Illustraties en animaties helpen bij het eenvoudig overdragen van informatie naar diverse eindgebruikers. In plaats van een omslachtige omschrijving maakt een illustratie in één oogopslag duidelijk welke handeling de installateur of servicemonteur dient uit te voeren. Op basis van 3D modellen en beknopte omschrijvingen helpen we uw auteurs bij het samenstellen van de informatie en instructies die nodig zijn. Wij leveren zowel illustraties, animaties als exploded views in het juiste file format. Zodat uw engineers deze direct kunnen gebruiken.

Technisch schrijven

Productinformatie is steeds complexer en omvangrijker door intrede van snelle technologische toepassingen op productontwikkeling. Juist om deze reden is het essentieel om de informatieoverdracht te vereenvoudigen zodat er geen verschil in interpretatie kan ontstaan. Synoniemen, woorden met meerdere betekenissen, maar ook onjuist gebruik van grammatica en zinsopbouw kunnen tot verwarring leiden. Simplified Technical English is een gecontroleerde taal met een gestandaardiseerde woordenschat en- stijl. Wij kunnen deze taal voor elke organisatie opstellen aan de hand van veelgebruikte woorden en bedoelingen. Eenvoud en uniformiteit staan hierbij voor de lezer centraal.

Schedule a (non-binding) appointment.