De verwachting is dat de behoefte aan vakmensen in de techniek blijft stijgen. Zo ook het tekort aan technici,  zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. In de afgelopen twee jaar is het aantal vacatures reeds met meer dan 16 % gestegen, blijkt uit onderzoek van het UWV.

Oorzaken voor het tekort aan technici

Weinig interesse in de techniek, een lage instroom bij technische opleidingen en een moeilijke aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven. Enkele oorzaken voor het toenemende tekort aan technisch personeel. Jongeren lijken simpelweg minder belangstelling te hebben voor de technische beroepen.

Door snelle ontwikkelingen binnen de software-industrie neemt daarnaast de in rap tempo complexiteit toe. Daarmee stijgt ook de benodigde denkcapaciteit van technisch personeel. Het aanbod op dit niveau is aanwezig, maar er zijn steeds minder gegadigden die dit niveau willen combineren met arbeidsintensief , repeterend werk.

Een andere belangrijke oorzaak ligt in de vergrijzing van de maatschappij. Dit heeft op lange termijn impact op de arbeidsmarkt. Veel kennis verdwijnt met de pensionarissen die er elk jaar bijkomen. Door de toename van nieuwe technieken ontstaat er een generatiekloof en jonge mensen gaan minder in de leer bij oude vakmensen.

Dit is een greep uit tal van oorzaken voor het tekort aan technici.

Mogelijkheden Exes Group

Exes Group biedt oplossingen voor het tekort aan technici, door arbeidsintensieve engineeringswerkzaamheden van uw organisatie te outsourcen naar India. Wilt u weten wat Exes voor u kan betekenen op het gebied van technical drawing en engineering? U bereikt ons via info@Exes-Group.com of via +31 (0)40 820 01 09.